انتخاب قهرمان جنگل

اهداء جایزه قهرمان جنگل، برای معرفی و تقدیر از مردمانی است که با گام های استوار، انجام اقدامات موثر و فعالیت های شاخص در راستای اعتلای منابع طبیعی تجدید شونده کوشش نموده اند و با تاکید بر مشارکت در حفاظت،زمینه شکوفایی منابع طبیعی سرزمین پهناور ایران اسلامی را فراهم ساخته اند.

برای دانلود فرم انتخاب قهرمان جنگل ۱۳۹۶ کلیک کنید

دانلود فایل word فرم انتخاب قهرمان جنگل ۱۳۹۶